Svane Holbaek2021 web

Bæredygtigt byggeri

Der er flere måder at sætte tal på bæredygtighed. Især to måder er ved at vende indpas i den danske byggebranche. For domiciler og erhvervsbyggerier er det ofte DGNB-standarderne, der anvendes mens det for boligprojekter giver god mening med Svanemærke-certificering.Foto: Østbryggen i Holbæk, opført med AP Ejendomme som bygherre, er prydet af et Svanemærke.

5E Byg A/S tilstræber at fremme bæredygtigheden for et byggeri i hele dets livscyklus

Efterhånden har 5E Byg flere projekter med certificeringer på CV’et. I 2019 blev vores første DGNB-certificerede projekt, Middelfart Rådhus, afleveret. Det var samtidig det første byggeri i Danmark, der opnåede både platin og diamant, som er den højest mulige certificering inden for DGNB!

Siden er flere DGNB-projekter kommet til, lige som Svanemærket efterhånden er velfunderet i porteføljen. Første Svanemærkede byggeri var Kronehaverne i København. På billedet ses skiltet, som pryder Østbryggen i Holbæk, der opnåede endelig certificering i starten af 2021.

En certificering er ikke ”gratis”. Det indebærer en hel del administrativt arbejde og dokumentation ud over selve materialevalget og de byggetekniske dispositioner. Selv hvis projektet ikke skal ende med en egentlig certificering, yder 5E Byg en ekstra indsats for at identificere områder, hvor der kan optimeres på bæredygtighed i et givet projekt, inden for de økonomiske rammer, bygherre har forpligtet os til.


5E Byg har formuleret nogle punkter, vi især fokuserer på, når et projekt granskes:

Vandeffektivitet

Bygninger er storforbrugere af vores drikkevandsforsyning. Målet med vandeffektivitet, er at fremme en mere intelligent anvendelse af vand. Vandreduktion opnås typisk gennem mere effektive armaturer og apparater, driftsmateriel og inventar samt ”intelligente” landskabs- og bygningsmæssige opsamlingssystemer.

Reduktion af vandforbrug tænkes med ind allerede fra byggestart og den mængde vand, der forbruges under opførelsen.

ENERGI

Vi analyserer en bred vifte af strategier for energi, bl.a. anvendelse af energiovervågning, effektive og bygningseffektive apparater, systemer og belysning. Brug af vedvarende og rene energikilder og andre innovative strategier. Også her er 5E opmærksomme på energiforbruget lige fra første spadestik.

Materialer og ressourcer

Under både opførelsen og driftsfasen, genererer bygninger en masse affald og bruger en masse materialer og ressourcer. Byggeaffald sorteres omhyggeligt og det overvåges at alle vore underentreprenører overholder de sorteringsløsninger, der foreskrives.

Herudover lægger vi vægt på at genbruge materialer, hvor det er relevant og forsvarligt. Det kan også omfatte at sende eksempelvis møbler, der efter vestlig målestok har for mange brugsspor, men stadig er gode og funktionsdygtige, til en skole i Gambia, som tilfældet var med inventar fra det gamle rådhus i Middelfart.

Indendørs miljøkvalitet

Indendørs miljøkvalitet har fokus på forhold, der kan forbedre den indendørs luftkvalitet, give adgang til naturligt dagslys og udsyn samt forbedrer akustikken.


Vi gør gerne mere

De nævnte fokusområder er ikke udtømmende og tilpasses alt efter hvilket projekt, der er tale om. 5E Byg A/S imødekommer herudover gerne yderligere kravspecifikationer fra bygherrens målsætninger og strategier.

DGNB Middelfart web

Foto: Middelfart Rådhus; certificeret med DGNB Platin og tildelt en diamant for Rådhussalens arkitektur.

5E Byg A/S

Cortex Park 12
5230 Odense M

Tlf.: 63 40 41 40

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.