Med FOSS Innovation Center II, der arealmæssigt udgør 10.400 m2 i alt, bliver der yderligere ca. 430 arbejdspladser i domicilet.

Det nye Innovation Center II placeres som en naturlig og sammenbygget udvidelse af det eksisterende Innovation Center på Foss Allé. Bygningen placeres mod øst og opføres i materialer og udtryk som den eksisterende bygning.

Bygningen opføres som en atriumbygning med tre primære etager og en kælderetage. Dog frilægges kælderetagen, grundet terrænnets forløb, til en parterreetage på den nye bygnings østside. Alle etagedæk hænger niveaufrit sammen med den eksisterende bygning.

Byggeriet vil fremover danne ramme for ca. 430 medarbejdere, primært beskæftiget med administrative arbejder og i mindre omfang medarbejdere som er tilknyttet laboratorierne i den nye bygning. Byggeriet omfatter således enkelte laboratorier og traditionelle kontorarbejdspladser, samt naturligvis de traditionelle kontorrelaterede funktioner som mødelokaler, servicefaciliteter etc.

Fotoet nedenfor er status for byggeriet i slutningen af august 2018.

Type: Erhvervsbyggeri udført i hovedentreprise
Omfang: 8.620 m2 (bruttoetageareal)
1.800 m2 kælder
Parkeringsareal udvides med 130 pladser
Opførelsesår:  2019
Bygherre:  FOSS A/S
Bygherrerådgiver:  Niels Damsgaard
Arkitekt: Rambøll, Arkitektur & Integreret Design
Ingeniør: Rambøll A/S
  • Status_sept2018.png

5E Byg A/S

Wichmandsgade 5
5000 Odense C

Tlf.: 63 40 41 40

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.