For AP Pension Ejendomme og fsb opføres et byggeri på Amager bestående af ungdomsboliger, lejeboliger og almennyttige boliger kombineret med erhvervsarealer. Herudover opføres en daginstitution i komplekset, hvor udearealet står til rådighed for beboerne uden for daginstitutionens åbningstid.

Bebyggelsen består af 8 bygninger sammenbygget i par, der varierer i højden - fra 4 etager til den højeste bygning på 11 etager. På de seks laveste bygninger anlægges taghaver og de to højeste udføres med solceller. Taghaverne får forskellig karakter og funktion og er et centralt element i beboernes adgang til udearealer.

Der bliver stor variation i boligernes størrelse lige fra 2 til 5 værelses lejligheder, hvor nogle opføres som etplans og andre som duplex i to plan. Lejlighedsindretningen er udarbejdet med fokus på gode dagslysforhold og høj funktionalitet for et velfungerende hverdagsliv.

Alle facader opføres i sandwich elementer monteret med et kvadratisk grid i lys fiberbeton, der skaber en samlet identitet for bebyggelsen. Griddet i bygningerne udnyttes til en ekstra social dimension, hvor der skabes attraktive fælles ”uderum” med god plads til ophold og hyggeligt samvær.

For at udnytte det bebyggede areal optimalt, kombineres boliger med adgang via hhv. trapperum og svalegange. Trapperum udføres med slusepartier til brandventilation. Hvor der er svalegange, fungerer disse både som fælles adgangsvej og som en semiprivat kantzone med plads til ophold. Ligesom fællesrummene er svalegangene grønne i form af klatreplanter i plantekasser langs yderkanten, hvor de vokser på udspændte wires op ad søjlerne.

Læs mere på fsb.dk om udlejning af de almene boliger og ungdomsboligerne

Type: Boligbyggeri kombineret med erhverv og institution udført i totalentreprise
Omfang: Etageareal 19.600 m² / 218 boliger + 486 m² erhverv
Opførelsesår:  2021
Bygherrer:  AP Penseion Ejendomme (lejeboliger)
fsb (almene boliger og ungdomsboliger)
Arkitekt: COBE Arkitekter
Ingeniør: Ingeniør'ne
 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg

5E Byg A/S

Wichmandsgade 5
5000 Odense C

Tlf.: 63 40 41 40

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.