Et blandet byggeri bestående af ungdomsboliger, lejeboliger og almennyttige boliger kombineret med erhvervsarealer. Herudover huser komplekset en daginstitution, hvor udearealet står til rådighed for beboerne uden for daginstitutionens åbningstid.

Bebyggelsen består af 8 bygninger sammenbygget i par, der varierer i højden - fra 4 til 11 etager med hhv. AP Pension Ejendomme og fsb som bygherrer. På de seks laveste bygninger er der anlagt taghaver mens toppen af de to højeste udnyttes til solceller. Taghaverne har forskellig karakter og funktion som et centralt element i beboernes adgang til udearealer.

Boligernes størrelse varierer lige fra 2 til 5 værelses lejligheder, hvor nogle er opført som etplans og andre som duplex (i to plan). Lejlighedsindretningen er udarbejdet med fokus på gode dagslysforhold og høj funktionalitet for et velfungerende hverdagsliv.

Alle facader er udført i sandwich elementer monteret med et kvadratisk grid i lys fiberbeton, der skaber en samlet identitet for bebyggelsen. Griddet i bygningerne udnyttes til en ekstra social dimension, hvor der skabes attraktive fælles ”uderum” med god plads til ophold og hyggeligt samvær.

For at udnytte det bebyggede areal optimalt, kombineres boliger med adgang via hhv. trapperum og svalegange. Trapperummene er udført med slusepartier til brandventilation. Hvor der er svalegange, fungerer disse både som fælles adgangsvej og som en semiprivat kantzone med plads til ophold. Ligesom fællesrummene er svalegangene grønne i form af klatreplanter i plantekasser langs yderkanten, hvor de vokser på udspændte wires op ad søjlerne.

Læs mere på fsb.dk om udlejning af de almene boliger og ungdomsboligerne

Type: Boligbyggeri kombineret med erhverv og institution udført i totalentreprise
Omfang: Etageareal 19.600 m² / 218 boliger + 486 m² erhverv
Opførelsesår:  2021
Bygherrer:  AP Penseion Ejendomme (lejeboliger)
fsb (almene boliger og ungdomsboliger)
Arkitekt: COBE Arkitekter
Ingeniør: Ingeniør'ne
 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg

5E Byg A/S

Cortex Park 12
5230 Odense M

Tlf.: 63 40 41 40

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.